https://www.pivojama.eu/wp-content/uploads/2019/12/JMCB-320x133.png

PIVOVAR

Martin

Konateľ

+421 905 695 174
info@pivojama.eu

DISTRIBÚCIA

Michal

Obchodný Zástupca

+421 918 212 446
majer@pivojama.eu / predaj@pivojama.eu

BAR JAMA

Rasťo

Rezervácie

+421 948 721 306
somsmadny@pivojama.eu

KONTAKTNÝ FORULÁR

Prevádzkovateľ stránky a internetového obchodu je spoločnosť :

JAMA Craft Brewery s. r. o.,
Sídlo: Mojmírova 34 900 26 Slovenský Grob,
Prevádzka: Pezinská 5, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna voda
zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93747/B

IČO: 47376805
DIČ: 2023946738
Bankové spojenie:
SK26 5200 0000 0000 1510 9666
Sme platcami DPH.

Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Všetky ceny v obchode (maloobchod a veľkoobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.